EKONOMISK FAMILJERÄTT

ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER FAMILJERÄTTSLIGA VERKSAMHETSOMRÅDE

Familje- och arvsrättsliga frågor är många gånger komplicerade och ärendets handläggning har ofta en avgörande inverkan på hela familjens tillvaro. 

Det är därför viktigt att du som klient känner att du har ett stort förtroende för den person som ska vara din rådgivare.

Våra jurister har erfarenhet inom de komplicerade frågor som ofta uppstår i dessa ärenden och vi vill hjälpa dig med hjärta och omsorg. 

Vi kan bistå med juridisk hjälp inom bland annat:

  • Äktenskapsförord och samboavtal
  • Arvsrätt, testamenten och gåvohandlingar
  • Bodelning
  • Bouppteckningar
  • Uppdrag som boutredningsman och skiftesman
  • Vårdnadstvister
  • Skilsmässa
  • Framtidsfullmakt
  • Se våra tjänster

Följ Advokatfirman Treschow & Partner på sociala medier