Aktuellt

SENASTE NYTT FRÅN ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER

Som nämnts i vår tidigare artikel så står det i sambolagen att bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk ska delas lika oavsett vem som har betalat vad eller vem som står på kontraktet. Som sambor kan ni genom ett juridiskt dokument, så kallat samboavtal, bestämma att helt eller delvis avvika från sambolagens regler.

Sambo anses ni vara enligt sambolagens definition om ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och ni har gemensamt hushåll. Det spelar ingen roll om ni är av samma eller olika kön, däremot får ingen av er vara gift. Ett samboförhållande uppstår när ni flyttar ihop som sambo och det inte rör sig om en alltför...

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Det du ska tänka på är att alla formkrav är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Allt utom dina bröstarvingars laglotter kan du testamentera till vem som helst.