Äktenskapsförord - då behöver du ett

18.05.2020

ÄKTENSKAPSFÖRORD - ETT KÄNSLIGT KÄRLEKSAVTAL 

De flesta par som går i bröllopstankar vill att äktenskapet ska vara för evigt. Men även om paret skulle leva lyckligt i alla dagar och klara sig från skilsmässa och dödsfall finns det viktiga ekonomiska överväganden att ta ställning till innan bröllopet. 


Några viktiga saker att fundera på innan du tackar JA är: 

• Fundera på hur ert giftermål kommer att påverka dig ekonomiskt. 

• Om din partner har stora lån sedan tidigare kan även din ekonomi påverkas. 

• Har någon av er en enskild firma? I så fall kan det vara en god idé med äktenskapsförord, vilket skyddar den som inte är företagare mot eventuella borgenärer. Den som har en enskild firma är nämligen personligt betalningsansvarig för firmans skulder och kan i värsta fall sättas i personlig konkurs. Om det inträffar kan det vara svårt att bevisa vad som tillhör dig och vad som tillhör din partner. 

• Om det finns barn sedan tidigare kan det vara en bra att skriva äktenskapsförord om det finns speciell egendom som man vill ska stanna på "rätt sida" släkten, till exempel en släktgård.

Äktenskapsförord
Äktenskapsförord


Det kan finnas flera anledningar till att ni inte vill dela allt om ni skulle skilja er. En av er kanske har barn sedan tidigare som ni vill ska ärva från er, till exempel smycken som gått i arv, en andel i sommarhuset eller farmors porslin. Men det kan även vara så att ni helt enkelt har kommit överens om att den ena ska behålla smycken och den andra konst vid en eventuell separation. Då gör ni klokt i att skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan reglera att allt ni äger och förvärvar under ert äktenskap ska förbli enskild egendom. Då blir all er egendom enskild under äktenskapet samt om ni väljer att skilja er. Men ni kan även skriva i äktenskapsförordet att någon av er inte ska ha giftorätt i en viss sak. Om ni uttryckligen har skrivit att något ska vara enskild egendom och inte omfattas av giftorätten kommer den saken inte att ingå i en framtida bodelning. Enskild egendom kan även vara saker som någon gett en av er genom gåva eller testamente med ett villkor att det skänkta eller ärvda ska vara enskild egendom. Något som många missar är att man också kan skriva äktenskapsförord för att göra enskild egendom till giftorättsgods.

Checklista äktenskapsförord: 

• Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och båda makar ska skriva under. 

• För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt ska det även registreras hos Skatteverket. 

• Ni kan formulera äktenskapsförordet hur ni vill men tänk på att vara så tydliga som möjligt för att undvika framtida konflikter. 

• Om ni vill att äktenskapsförordet inte längre ska gälla måste ni skriva ett nytt och registrera det hos Skatteverket.