Ordlista för testamente

12.01.2022

Arv och testamente

Nedan följer några vanligt förekommande ord gällande arv och testamente som kan vara bra att känna till!

Testamente - Ett dokument där du reglerar din kvarlåtenskap fördelas efter bortgång

Ärvdabalken - Gällande regler för arv och testamente

Kvarlåtenskap - Tillgångar som finns kvar av den avlidne när dennes skulder är betalda. Kan vara saker som pengar, bostad, värdefulla smycken etc.

Bröstarvingar - De närmaste arvingarna, dvs. barn och barnbarn. Bröstarvingar kan inte lämnas arvlösa.

Arvslott - Arvtagarens del av den avlidnes kvarlåtenskap. Hur stor arvslotten är beror på stor kvarlåtenskapen är samt hur många arvtagare som finns. Arvslotten kan ökas eller minskas genom testamente så länge den inte inskränker laglotten.

Laglott - Bröstarvingars lagstadgade rätt till arv, hälften av arvslotten. Laglotten kan aldrig testamenteras bort. Har den avlidne inga barn är begreppet irrelevant.

Särkullbarn - Barn till en make som den andra maken inte är förälder till. Särkullbarn har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt när denne avlider. Gemensamma barn ärver först när båda föräldrar är avlidna.

I videon nedan berättar advokat Frida Treschow kort om testamente. Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente eller för andra frågor och funderingar.

Glöm inte att följa oss på Youtube!