Prislista

PRISER FÖR VÅRA TJÄNSTER

Här nedanför presenteras en uppskattning om vad de vanligaste tjänsterna normalt brukar kosta. Beroende på ditt ärendes omfattning samt svårighetsgrad kan priserna variera.

Vid debitering är en utgångspunkt naturligtvis tidsåtgången i ditt ärende. Men vid slutfaktureringen så görs alltid en skälighetsbedömning av det slutligt debiterade arvodet där även andra faktorer kan spela in.

För våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. För privatpersoner är vår timtaxa är 2 000 kr (inkl moms). För företag är timtaxan 2 500 kr (exkl moms).

Nedan anges några exempel på priser för vad våra olika tjänster kan kosta. Observera att det endast är cirka priser och att individuella avvikelser kan förekomma.

Arvskifte  

5 000 - 10 000 kr

Bodelning under äktenskap

5 000 - 10 000 kr

Bodelning vid äktenskapsskillnad  

5 000 - 10 000 kr

Bouppteckning 

6 000 - 12 000 kr

Fastighetsöverlåtelse
(Paketpris som inkluderar köpekontrakt, köpebrev och lagfartsansökan) 

10 500 kr

Fastighetsöverlåtelse (enbart köpekontrakt)  

7 500 kr

Fastighetsöverlåtelse (enbart köpebrev)  

3 500 kr

Fastighetsöverlåtelse (enbart lagfartansökan)  

1 800 kr

Fullmakt och intyg á pris

1 500 kr

Gemensam ansökan om skilsmässa

2 000 kr

Gåvobrev (ej fastighet)  

2 000- 5 000 kr

Gåvobrev fastighet/bostadsrätt

3 000 - 7 000 kr

Revers/skuldebrev  

1 800 kr

Samboavtal 

2 500 kr

Testamente 

4 900 kr

Äktenskapsförord 

3 900 kr

Eventuellt kan det tillkomma kostnader för registrerings- och ansökningsavgifter hos myndigheter, kostnader för pantbrev samt delgivningskostnader.