Tjänster

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG

TESTAMENTE

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som man skriver för att reglera och tydliggöra hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter personens död.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Ett äktenskapsförord är ett avtal ni bör skriva om ni ska gifta er eller under ert äktenskap och inte vill dela allt lika vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord måste skriftligt och registreras för att vara giltigt.

BODELNING 

Om ni ska separera ska ni i de allra flesta fall göra en bodelning vilket innebär att ni delar upp egendomen mellan er och upprättar ett bodelningsavtal.

SAMBOAVTAL

Tänk på det här om du är sambo:

Både er gemensamma bostad och tillhörigheter ni införskaffat ska delas lika om ni väljer att gå skilda vägar. Om ni inte vill dela lika bör ni skriva samboavtal.

Som sambor så ärver ni aldrig varandra. Om din sambo skulle dö, får du bara behålla hälften av den gemensamma bostaden och sakerna. Resten har din sambos familj rätten att ärva. Om ni inte vill det bör ni skriva ett testamente.

FRAMTIDSFULLMAKT

En framtidsfullmakt är tänkt att gälla när du inte själv längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blivit fysiskt eller psykiskt sjuk. 

Tanken med en framtidsfullmakt är att du ska kunna utse någon i ett tidigare skede i livet istället för att du ska få en god man eller en förvaltare och där med kan ge dig större möjligheter att själv bestämma vem du vill ska hjälpa dig med dina framtida ekonomiska och personliga angelägenheter.

AVTAL

Vi hjälper er gärna med alla typer av avtal som till exempel:

  • Samboavtal
  • Äktenskapsförord
  • Bodelningsavtal
  • Bouppteckning
  • Arvsskiften
  • Testamente
  • Gåvobrev